Fikasnack om framtidens utbildning

Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.

Listen on:

 • Apple Podcasts
 • Google Podcasts
 • Podbean App
 • Spotify
 • Amazon Music
 • TuneIn + Alexa
 • iHeartRadio
 • PlayerFM
 • Listen Notes
 • Samsung
 • Podchaser
 • BoomPlay

Episodes

2 days ago

Johan och Anna samtalar med Maja Rosén, utbildningsansvarig på THS. THS har enkätresultat om vad har studenterna har för behov när det gäller t.ex. datorsalar, studieplatser och labbmiljöer. Lyssna in för att ta del av resultaten och den målbild som THS tagit fram utifrån datan. 

Wednesday Sep 13, 2023

Johan och Per träffar Eva Liedholm Jonsson och Malin Wennerholm, grundutbildningsansvariga GA på ABE. Det blev ett samtal om hur de aktuella projekten valdes ut och en beskrivning om vad som händer i respektive projekt.

Wednesday Sep 06, 2023

Johan och Per träffar Marcus Lithander för ett samtal om kognitiv psykologi som stöd vid kursutveckling. Han lyfter en rad exempel och erfarenheter från utvecklingen av kurser inom livslångt lärande vid KTH.

Wednesday Aug 30, 2023

Johan och Per träffar Mats Nilsson (GA vid CBH) och Anna Jerbrant (GA vid ITM) för ett samtal kring de projekt som startar vid deras skolor. Samtalet rör både processen kring hur projektet kom till och vilka projekt som nu startat inom Framtidens utbildning vid CBH och ITM.

Wednesday Aug 23, 2023

Johan Fridell and Joakim Lilliesköld meet Dr Ruth Graham for a conversation about her research within the field of educational development and the importance of faculty recognition and rewards.

Wednesday Jun 07, 2023

I säsongens åttonde och sista avsnitt av ”Fikasnack om framtidens utbildning” möter poddvärden Johan Fridell och Joakim Lilliesköld KTH:s rektor Anders Söderholm för ett samtal kring hans tankar både kring KTH och kring arbetet med Framtidens utbildning.

Wednesday May 24, 2023

Johan Fridell and Joakim Lilliesköld chats with Ines Lopez Arteaga from TU/e, with whom KTH has an exchange of knowledge. KTH's Board of Education visited Eindhoven in the spring of 2022, and just recently, a delegation from Eindhoven visited KTH. As dean of the Bachelor College at TU/e, Ines Lopez Arteaga leads development work for the future of engineering education at TU/e

Wednesday May 10, 2023

Johan och Per gästas av Gunnar Tibert (GA vid SCI) och Markus Hidell (GA vid EECS) för ett samtal kring de projekt inom Framtidens utbildning som startar under 2023.

Wednesday Apr 12, 2023

In this episode Johan Fridell (pod host) and Joakim Lilliesköld (Programme Manager for The Future of Education at KTH) meet Luigia Brandimarte who was awarded the KTH Pedagogical Prize 2022. Welcome to a conversation about creative cross disciplined learning out of the classroom.

Wednesday Mar 29, 2023

Johan Fridell och Per Fagrell gästas av Filip Axelsson och Maja Rosén som båda är ansvariga för utbildningsinflytande på THS (studentkåren vid KTH). Samtalet handlar till stort del om hur viktig en utvecklande utbildningskultur är för utbildningens kvalitet.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822