Fikasnack om framtidens utbildning

Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.

Listen on:

 • Apple Podcasts
 • Podbean App
 • Spotify
 • Amazon Music
 • TuneIn + Alexa
 • iHeartRadio
 • PlayerFM
 • Listen Notes
 • Samsung
 • Podchaser
 • BoomPlay

Episodes

6 days ago

Johan and Gunnar talks with Farazee Asif who has been a teacher at KTH for almost 15 years and has, among other things, been involved in developing and running the course Circular Manufacturing Systems. For this work, he was awarded KTH's pedagogical prize 2023. The course has several features that makes it unique in its kind, including combining theory and practice in a framework in a pedagogical and useful way that is appreciated by the students.
Article about him and the course“Students' ideas can become spin-off companies” (interview with Farazee 12 December 2023)
Read more about the Pedagogical prize at KTHKTH Pedagogical prize

Wednesday May 08, 2024

KTH var runt millennieskiftet en av initiativtagarna till det numera världsomfattande ramverket om ingenjörsutbildning som kallas CDIO. En som varit med från början är KTH-professorn Sören Östlund. I den här podden pratar Johan och Joakim med Sören om bakgrunden till CDIO, vad det är för något och kanske framför allt vad det har betytt och betyder för ingenjörsutbildningarna på KTH. 
Boken som nämns i avsnittet är: Rethinking Engineering Education av Edward F. Crawley, Johan Malmqvist, Sören Östlund m.fl. (ISBN: 9783319330815)

Wednesday Apr 17, 2024

Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att avspeglas. Detta fastställdes i ett inriktningsbeslut av rektor 10 april 2024, men vad innebär det och vad är bakgrunden till dessa sex kriterier? Detta samtalar Johan, Joakim och Anders om i detta avsnittet av podden.
Läs en artikel kring beslutethttps://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/utbildningsutbudet-fornyas-for-framtiden-1.1332218
Här kan du ta del av beslutethttps://intra.kth.se/styrning/framtidens-utbildning/beslut/inriktning-utbildningsutbud-1.1332147 

Wednesday Apr 10, 2024

Just nu är möjligheten att söka till KTH:s utbildningar öppen för nationella studenter – 15 april är sista dagen att skicka in sin ansökan. Det är alltså bråda tider för de som jobbar med studentrekrytering på KTH.
Dagens gäst är Alina Lingnau som är verksamhetsansvarig för utbildningskommunikation på KTH, där arbetet med studentrekrytering koordineras. Medverkar gör också Gabriel Montgomery som lett arbetet kring ett helt nytt högskoleingenjörsprogram och där riktade insatser också har gjorts för att möjliggöra att det finns sökande till starten redan i höst.

Wednesday Apr 03, 2024

KTH har drygt 100 olika utbildningsprogram som alla leds av en lärare som är programansvarig. I rollen ingår en mängd ansvarsområden, allt från mottagningen av nya studenter till det systematiska kvalitetsarbetet. I det här avsnittet av podden pratar Johan och Joakim med professor Martin Viklund om vad det innebär att vara programansvarig på KTH.

Wednesday Mar 27, 2024

På KTH finns ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som drivs i nära samarbete med Försvarsmakten. Ett av uppdragen är att utbilda värnpliktiga cybersoldater.
I det här avsnittet av podden samtalar Johan och Per med KTH-professorn Gunnar Karlsson som har en nyckelroll i det arbetet.
Här kan du också ta del av rapporten Agile Education Imagined som Gunnar nämner i avsnittet:
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-323132

Wednesday Mar 20, 2024

Tenta. Ett ord som både framkallar ångest men som också markerar framgångar i studierna. Skriftlig salstenta är bara en av många examinationsformer som studenterna stöter på under sina studier, men bakom varje tenta ligger en hel del administration, särskilt skriftliga tentor i stora salar. Under hösten 2023 pågick ett KTH-gemensamt pilotprojekt för att pröva nya idéer för den administrativa hanteringen av skriftliga tentor. Veckans podd gästas av Helene Rune som ledde pilotprojektet och som nu även ska leda den nyligen beslutade fortsättningen.
Länk till sida på intranätet om Tentapilot 2023 och till slutrapport och beslut om fortsättning: https://intra.kth.se/utbildning/framtidens-utbildning/aktiviteter/vs/projekt/pilot-admin-salsexamination
https://intra.kth.se/utbildning/framtidens-utbildning/aktiviteter/vs/projekt/pilot-admin-salsexamination/utfall-1.1321673

Wednesday Mar 13, 2024

Nu till hösten startar ett nytt högskoleingenjörsprogram på KTH med namnet Industriell teknik. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete som projektleds av Gabriel Montgomery och Bengt Wittgren på ITM-skolan. I utvecklingsarbetet är de framtida arbetsgivarna en mycket viktig del för att få fram relevanta profiler i programmet som ska bygga på principen “en ingång - flera utgångar”. En bärande idé är att arbetsgivarna även ska vara involverade i kurserna.
I veckans podd berättar Gabriel och Bengt mer om det nya ingenjörsprogrammet och om utvecklingsarbetet som på flera sätt innebär ett nytt arbetssätt på KTH. 

Wednesday Mar 06, 2024

En av tretton principer i ramverket för Framtidens utbildning på KTH är livfullt campus. För att fylla detta med ett innehåll har THS, studentkåren på KTH, genomfört en studie om vad livfullt campus betyder för studenter. David Puustinen och Gustav Svensson gjorde studien och i veckans podd pratar Johan och Anna med dem om resultaten. Ett livfullt campus är förstås nåt mer än byggnader och lokaler, men vad behövs för att kunna säga att det är ett livfullt campus?

Wednesday Feb 21, 2024

KTH är, och vill fortsatt vara, ett globalt ledande tekniskt universitet. Det gäller inte bara inom forskningen utan även inom utbildning. Vad betyder det och vilka komponenter ingår i det arbetet just vad gäller utbildning?
Stefan Östlund är vicerektor för internationella relationer på KTH och i veckans poddavsnitt diskuterar han med Johan Fridell och Gunnar Tibert den internationella dimensionen i KTH:s utbildningar. Man kan ana att det inkluderar mer än bara utbytesstudier, men exakt vad görs och vilka strategier finns det för att utveckla det ännu mer?

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320