Wednesday Mar 27, 2024

33 | Fikasnack med Gunnar om KTH:s uppdrag att utbilda värnpliktiga cybersoldater

På KTH finns ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet som drivs i nära samarbete med Försvarsmakten. Ett av uppdragen är att utbilda värnpliktiga cybersoldater.

I det här avsnittet av podden samtalar Johan och Per med KTH-professorn Gunnar Karlsson som har en nyckelroll i det arbetet.

Här kan du också ta del av rapporten Agile Education Imagined som Gunnar nämner i avsnittet:

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-323132

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320