Wednesday Jan 31, 2024

26 | Fikasnack med Arnold Pears om hur AI/ML påverkar vårt sätt att bedriva utbildning

Arnold Pears är professor i teknikvetenskapens lärande på KTH. Hans forskning fokuserar på att förstå inlärningsupplevelsen ur ett studentperspektiv, både när det gäller inlärning av specifika tekniska koncept och mer allmänt när det gäller ingenjörsfärdigheter och kompetenser.

Med en bakgrund i datavetenskap har han fått anledning att särskilt fundera på vilka konsekvenser AI och maskininlärning kommer att få för lärares undervisningspraktiker. I veckans poddavsnitt pratar Johan och Joakim mer om detta med Arnold.

KTH:s information till lärare gällande generativ AI: https://intra.kth.se/utbildning/systemstod/generativ-ai/

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320