Wednesday Nov 22, 2023

21 | Fikasnack med Sofia Ritzén om utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem för utbildning

Johan och Joakim samtalar med Sofia Ritzén om Fakultetsrådets arbete med att revidera KTH:s kvalitetssystem för utbildning. Ambitionen har varit att göra systemet mer värdeskapande för verksamheten och det börjar rullas ut under 2024.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320