Wednesday Nov 15, 2023

20 | Fikasnack med Per Berglund om utvecklingsprojektet Digital och kontinuerlig examination

Inom ramen för KTH:s utvecklingsprogram Framtidens utbildning leder Per CBH:s projekt Digital och kontinuerlig examination. Med projektet som utgångspunkt samtalar Johan och Anna Jerbrant med Per kring just kontinuerlig examination.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320