Wednesday Oct 25, 2023

18 | Fikasnack om tankarna bakom ett nytt masterprogram: Hållbar digitalisering

Snart har KTH ett masterprogram med titeln Hållbar digitalisering. Johan och Per samtalar med Elina Eriksson och Daniel Pargman om vad det nya programmet tillför till KTH:s utbud av utbildningsprogram och om hur nya pedagogiska grepp kan ge färdiga studenter bättre förutsättningar att ta sig an komplexa utmaningar.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320