Wednesday Oct 11, 2023

16 | Fikasnack med Stefan Stenbom om digitalt lärande vid KTH

Johan och Gunnar pratar med Stefan Stenbom om vad som hänt inom digitalt lärande under och efter pandemin. Samtalet går sedan vidare till learning analytics och därefter en introduktion tills Stefans egen forskning inom ramverket "Community of Inquiry".

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320