Wednesday Sep 27, 2023

14 | Fikasnack med Geir Øien om ”Fremtidens teknologistudier” på NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU påbörjade sitt utvecklingsprogram för sina ingenjörsutbildningar några år före KTH och samtalet kretsar kring deras erfarenheter, nuläge och hur vägen framåt ser ut.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320